Dekkpartner

TPMS dekktrykkventiler

Gr%C3%B8nn%20strek
TPMS eller såkalte dekktrykkventiler er et elektronisk dekkovervåkingssystem i kjøretøyet. TPMS systemet varsler deg hvis lufttrykket i ett eller flere dekk blir for lavt. Trykktapet varsles i bilens display med et symbol i form av et dekktverrsnitt med et utropstegn når problemet opptrer.
TPMS
Ifølge det nye EU-direktivet er automatisk dekktrykkovervåking – TPMS-system – nå obligatorisk på alle nye personbiler. Kravet trådte i kraft 01. november 2014. Direktivet omfatter ikke eldre biler. Biler eldre enn 2014 som ikke har et dekktrykkovervåkingssystem behøver ikke å ettermontere et slikt system.
 

 

Hensikt med dekktrykksensorer

  • Øke kjøresikkerheten og redusere ulykker; feil dekktrykk vil øke bremselengden og påvirke kurveegenskapene, og dekkene kan overopphetes.
  • Redusere drivstofforbruket pga. ikke optimalt dekktrykk.
  • Redusere CO2-emisjon og dekkslitasje pga. forhøyet rullemotstand. 
 

Fordeler med dekktrykksensorer

  • Problemer med dekktrykket blir meldt til bilføreren med en gang.
  • Problemene kan behandles tidlig.
  • Manuelle lufttrykkontroller er ikke nødvendigeHva er forskjellene på direkte eller indirekte dekktrykksensorer?
 

Direkte

Direkte TPMS er dekktrykkovervåkning ved hjelp av sensorer i hvert dekk som måler trykket og temperaturen. Registrerte data overføres trådløst til mottaker i bilen og vises i bilens instrumentpanel. Gir veldig presis dataregistrering, samt tilleggsfunksjoner som dekkposisjonsregistrering, måling av trykkfall mens kjøretøyet står stille, og overvåkning av reservehjulet.
 

Indirekte

Ved hjelp av bilens ABS-sensorer indikeres vedvarende eller økende forskjell på et hjuls omdreiningshastighet i forhold til de andre hjulene. Indirekte TPMS kan gi feilindikasjon om nye dekk monteres sammen med slitte dekk eller om dekk med annen dimensjon (rulleomkrets) monteres.